Skip to content

Contractau ac adnoddau'r GCC

Contractau ac adnoddau'r GCC

Mae'r ardal “Contractau ac Adnoddau'r GCC” ar wefan GwerthwchiGymru yn newid.

Cynlluniwyd y newidiadau i wneud y wefan yn haws i'w deall ac yn haws i'w defnyddio.

Yn y dyfodol, bydd ardal “Cofrestr Contractau” newydd ar ddangosfwrdd GwerthwchiGymru ar gyfer prynwyr yn y sector cyhoeddus yng Nghymru. Gall prynwyr ddod o hyd i gontractau drwy chwilio am Deitl/Disgrifiad/Cyflenwr.

Gall prynwyr hefyd roi tic yn y blwch newydd er mwyn sicrhau y gallant “Cynnwys y contractau cydweithredol y mae'r sefydliad prynu hwn yn gymwys i brynu oddi wrthynt” a byddant yn gallu gweld pob un o fframweithiau'r GCC.

Bydd y dangosfwrdd gwell hefyd yn dangos enw Categori'r GCC yn ogystal ag enw'r contract gan ei wneud yn llawer haws i ddod o hyd i fframweithiau perthnasol

Mae'r enghraifft isod  yn dangos i chi sut y gallwch chwilio am bob fframwaith a reolir gan y tîm categori Adeiladu.

Isod, gallwch weld bod opsiwn i chwilio am eiriau allweddol wedi'i ychwanegu er mwyn ei gwneud hi'n haws i'w ddefnyddio. Mae tab 'dogfennau' newydd wedi cael ei ychwanegu i'r dangosfwrdd hefyd, lle gall prynwyr gael gafael ar y canllaw fframwaith ac unrhyw wybodaeth berthnasol arall sydd ei hangen arnynt.

444

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os hoffech roi unrhyw adborth i ni am y newidiadau, e-bostiwch: Helen.Oliver@llyw.cymru