Skip to content

Fforwm Caffael Gogledd Cymru

Fforwm Caffael Gogledd Cymru

Byddwn yn cynnal cyfarfod nesaf fforwm Gogledd Cymru ddydd Iau 13 Rhagfyr.

Cynhelir y cyfarfod yn swyddfeydd Llywodraeth Cymru, Cyffordd Llandudno. Sefydlwyd y fforwm i ddarparu'r wybodaeth ddiweddaraf, rhannu arferion da ac annog cydweithredu.

Bydd y cyfarfod yn cynnwys sesiynnau ar sut y gallwn gydweithredu'n fwy effeithiol i gael y bargeinion gorau ar gyfer Gogledd Cymru; y wybodaeth ddiweddaraf am raglen arfaethedig y GCC, a Brexit a llawer mwy.

Bydd y fforwm yn cael ei gadeirio gan Arwel Evans, Rheolwr Caffael Corfforaethol Cyngor Gwynedd, a chaiff ei gynnal yn swyddfa Llywodraeth Cymru yng Nghyffordd Llandudno.

Mae croeso i holl swyddogion caffael y sector cyhoeddus ddod i'r cyfarfod. Gobeithio y byddwn yn eich gweld yno!

I gofrestru, neu i gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch Helen Oliver yn: NPSEngage@llyw.cymru