Skip to content

Safonau e-anfonebu newydd yn dod i rym

Safonau e-anfonebu newydd yn dod i rym

Daeth cyfarwyddeb caffael newydd ar gyfer e-anfonebu i rym ar 18 Ebrill, gan gyflwyno Safonau e-anfonebu newydd.

 Effaith ymarferol hyn yw y dylai awdurdodau contractio allu derbyn a phrosesu anfonebau electronig sy'n cydymffurfio â'r safon newydd. Penderfyniad y cyflenwyr yw p'un a ydynt yn dewis defnyddio’r safon newydd ai peidio.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn y Nodyn Cyngor Caffael a fydd ar gael ar y canllaw cynllunio caffael cyn bo hir.

Ar gyfer ymholiadau sy'n ymwneud â pholisïau, e-bostiwch dîm Gwerth Cymru: vwpolicy@llyw.cymru

Os oes gennych unrhyw ymholiadau technegol, e-bostiwch James Goodsell yn Safonau BSI: James.Goodsell@bsigroup.com