Skip to content

Hysbysiad o Ddyfarniad – Fframwaith gwasanaethau prynu cyfryngau GCC

Hysbysiad o Ddyfarniad – Fframwaith gwasanaethau prynu cyfryngau GCC

Mae Fframwaith Gwasanaethau Prynu Cyfryngau GCC ar waith ac mae bellach ar gael i'w ddefnyddio gan y sector cyhoeddus yng Nghymru (NPS-CS-0076-17).

3 Ionawr 2018

Cafodd ei ddyfarnu i unig gyflenwr y fframwaith a restrir isod ar sail Cymru gyfan.

  • Gwasanaethau prynu cyfryngau: Golley Slater.

Mae'r Fframwaith hwn yn cynnig ffordd gyflym, hawdd a chydsyniol i gwsmeriaid gael gafael ar amrywiaeth o wasanaethau cynllunio a phrynu cyfryngau o ansawdd uchel sy'n cynnig gwerth am arian a gwerth ychwanegol yn y gwasanaethau a ddarperir.

Mae canllawiau'r fframwaith ac atodlen brisio lawn i gwsmeriaid ar gael ar GwerthwchiGymru.

Gan fod y fframwaith hwn yn ddyfarniad cyflenwr unigol, gall cwsmeriaid ddyfarnu'n uniongyrchol i'r cyflenwr llwyddiannus, heb fod angen unrhyw gystadleuaeth bellach.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: NPSCorporateServices@gov.wales