Skip to content

Fframwaith Gwasanaethau Asiantaethau’r Cyfryngau y GCC

Fframwaith Gwasanaethau Asiantaethau’r Cyfryngau y GCC

A ydych yn ymwybodol bod gan y GCC fframwaith ar gyfer Gwasanaethau Asiantaethau’r Cyfryngau?

Mae'r Fframwaith wedi'i rannu'n dair lot ac yn cynnwys gwahanol fathau o hysbysebion ar draws yr holl gyfryngau. Mae'n cynnwys cyhoeddiadau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol, a chyfnodolion, cylchgronau a gwefannau proffesiynol yn y DU a thramor yn unol â gofynion penodol y cwsmer.

  • Lot 1: Prynu Cyfryngau:
    Swyddogaeth ar gyfer prynu gofod a gosod hysbysebion a Hysbysiadau Cyhoeddus a Chyfreithiol yn y cyfryngau a ddewiswyd, gyda’r ddarpariaeth o ddylunio a chysodi sylfaenol. Bydd Lot 1 hefyd yn cynnwys Prynu Cyfryngau at unrhyw angen am ofod yn y cyfryngau ar gyfer gwaith ymgyrch fel sy’n angenrheidiol o dan Lot 2 a 3.
  • Lot 2: Ymgyrchoedd Creadigol
    Yn rhoi mynediad at asiantaethau o safon sy’n gallu darparu atebion creadigol a rheoli ymgyrchoedd o greu’r cysyniad hyd at ei weithredu.
  • Lot 3: Hysbysebion Recriwtio Arbenigol:Yn rhoi mynediad at asiantaethau o safon sy’n gallu darparu atebion creadigol ar gyfer rheoli ymgyrchoedd hysbysebion recriwtio o greu’r cysyniad hyd at ei weithrediad. Bydd yn darparu cyngor i ddefnyddwyr ar strategaethau recriwtio, a datblygu a rheoli ymgyrchoedd. Nid oes angen gwasanaethau/atebion sifftio/ymdrin â cheisiadau o dan y lot hon.

Mae’r Lotiau wedi’u rhannu ymhellach yn dri pharth daearyddol sef Gogledd Cymru, Canolbarth a Gorllewin Cymru, a De Cymru, yn ogystal â pharth Cymru gyfan ar gyfer Lotiau 4-6.

Mae’r Canllawiau i Gwsmeriaid ar gael ar wefan GwerthwchiGymru.