Skip to content

Fframwaith y GCC darparu gwasanaethau rheoli cyfleusterau (gwasanaeth a reolir)

Fframwaith y GCC darparu gwasanaethau rheoli cyfleusterau (gwasanaeth a reolir)

Mae'r fframwaith y GCC darparu gwasanaethau rheoli cyfleusterau (gwasanaeth a reolir) (NPS-CFM-0042-15) wedi cychwyn ac ar gael at ddefnydd sefydliadau sy’n aelodau o’r GCC.

05 Chwefror 2016

Mae'r fframwaith yn galluogi cwsmeriaid i ddefnyddio gwasanaeth a reolir yn llawn ar gyfer Gwasanaethau Rheoli Cyfleusterau. Dylai cwsmeriaid sy'n dymuno defnyddio’r fframwaith, wneud hynny am o leiaf dau wasanaeth. Mae'r fframwaith yn cynnig nifer o fanteision i gwsmeriaid, gan gynnwys:

  • gwerth am arian - drwy reolaeth cyflenwyr o ddata perfformiad a chost
  • adrodd - mae pob cyflenwr ar y fframwaith yn cynnig System Rheoli Cyfleusterau gyda Chymorth Cyfrifiadur i reoli data contract
  • darparu gwasanaeth hyblyg; mae cwsmeriaid yn rhydd i ddewis pa wasanaethau sydd angen arnynt gan yr Asiant Gwasanaeth a Reolir (o leiaf dau wasanaeth).

Mae'r fframwaith wedi'i ddyfarnu i'r cwmnïau a restrir isod, ac mae'n cynnwys tair lot gwasanaeth sy'n ymdrin â phob agwedd ar Wasanaethau Rheoli Cyfleusterau. Mae pob lot gwasanaeth ar sail Cymru gyfan.

  1. gwasanaethau rheoli cyfleusterau meddal: Cofely; Kier Support Services; Mitie Technical Facilities Management; Solo Services; Vinci Facilities
  2. gwasanaethau rheoli cyfleusterau caled: Cofely; Integral UK Ltd; Kier Support Services; Mitie Technical Facilities Management; Norland Managed Services; Vinci Facilities
  3. gwasanaethau rheoli cyfleusterau cyflawn: Cofely; Integral UK Ltd, Kier Support Services; Mitie Technical Facilities Management; Norland Managed Services; Vinci Facilities.

Mae’r canllawiau i gwsmeriaid ar gael ar wefan GwerthwchiGymru.

Cyflawnir pob trefniant yn ôl y gofyn o'r fframwaith drwy'r broses mini-gystadleuaeth. I redeg mini-gystadlaethau, gall cwsmeriaid ddefnyddio'r dulliau canlynol:

  • eTendroCymru (Bravo)
  • danfon a derbyn eu dogfennau yn electronig drwy e-bost.

Yn dilyn adborth gan gwsmeriaid, nid oes catalogau wedi’u cynhyrchu ar gyfer y fframwaith hwn.

Nid oes digwyddiadau lansio ar gyfer cwsmeriaid i gwrdd â chyflenwyr wedi’u cynllunio ar hyn o bryd, fodd bynnag; os oes digon o alw gan gwsmeriaid, bydd y GCC yn edrych i drefnu digwyddiadau. Cysylltwch â thîm Adeiladu a Rheoli Cyfleusterau y GCC i fynegi diddordeb.

Gall cwsmeriaid hefyd ddefnyddio’r Cerdyn Pryniant Cymreig (Barclaycard) ar gyfer y fframwaith hwn.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: NPSConstruction&FM@wales.gsi.gov.uk.