Skip to content

Hysbysiad o Ddyfarniad - Gwasanaeth a Reolir ar gyfer Cynlluniau Buddiannau Gweithwyr

Hysbysiad o Ddyfarniad - Gwasanaeth a Reolir ar gyfer Cynlluniau Buddiannau Gweithwyr

Mae’r Fframwaith Cynlluniau Buddiannau Gweithwyr y GCC (NPS-PSU-0024-15) bellach ar gael at ddefnydd y sector cyhoeddus yng Nghymru.

21 Rhagfyr 2015

Dyfarnwyd y fframwaith i un Darparwr Gwasanaeth a Reolir fel a ganlyn:

iCOM Works Ltd

Gall cwsmeriaid ddyfarnu’n uniongyrchol i’r Darparwr Gwasanaeth a Reolir a thrafod taliadau gwasanaeth yn seiliedig ar anghenion unigol heb yr angen i gynnal unrhyw gystadlaethau ychwanegol. Gall. iCOM Works Ltd ddarparu mynediad at nifer o gynlluniau buddiannau gweithwyr, gan sicrhau cydymffurfiaeth â rheoliadau Cyllid a Thollau EM, gan gynnwys::

 • cynlluniau aberthu cyflog:-
  • cynllun talebau gofal plant
  • cynllun beicio i'r gwaith
  • cynllun car
  • cynllun ffôn symudol a thechnoleg
  • cynllun prynu gwyliau blynyddol
  • cynllun parcio yn y gweithle
  • cynllun teithio i'r gwaith
  • cynllun sgrinio iechyd
 • ystod o fuddiannau iechyd a lles
 • disgowntiau adwerthu a hamdden
 • cynlluniau gwobrwyo a chydnabod
 • llwyfan buddiannau ar-lein

Mae Lot 1 wedi’i rhannu ymhellach yn dri pharth daearyddol ar gyfer Gogledd Cymru, Canolbarth a Gorllewin Cymru, a De Cymru, yn ogystal â pharth Cymru gyfan ar gyfer Lot 2.

Mae’r Canllawiau i Gwsmeriaid ar gael ar wefan GwerthwchiGymru.

Bydd y GCC yn trefnu digwyddiadau lansio i gwsmeriaid er mwyn i randdeiliaid gwrdd ag iCOM Works Ltd, a’u partneriaid cyflenwi allweddol drwy’r haenau ym mis Ionawr. Manylion i ddilyn yn fuan.
 
Mae rhagor o wybodaeth am y gwahanol gynlluniau ar gael, a gall y GCC gynorthwyo’ch gweithrediad drwy drefnu ymgysylltiad â chwsmeriaid sydd wedi gweithredu’r rhain yn llwyddiannus yn flaenorol.

Mae’r GCC yn gweithio gyda'r cyflenwr llwyddiannus a Procserve i ddatblygu gwybodaeth ar gyfer marchnad eFasnachu Cymru. Bydd rhagor o fanylion yn cael eu lanlwytho i wefan GwerthwchiGymru yn fuan.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: NPSPeopleServices&utilities@cymru.gsi.gov.uk.