Skip to content

Rhestr o fframweithiau byw

Rhestr o fframweithiau byw

Mae'r rhestr o fframweithiau byw sydd ar gael i'w defnyddio wedi'i diweddaru ar ein gwefan.

gcc.llyw.cymru/categories/framework-agreements

Mae cwsmeriaid wedi dweud wrthym ei fod yn cymryd cryn dipyn o amser ac yn broses anodd i ddod o hyd i ddogfennau fframweithiau allweddol ar Gwerthwchigymru. Mewn ymateb i'r adborth hwn, rydym wedi addasu'r rhestr o fframweithiau byw i gynnwys hyperddolenni i ddogfennau allweddol ar gyfer pob fframwaith. Ceir y rhestr hefyd ar Gwerthwchigymru.

Byddem yn croesawu clywed gennych p'un a yw'r rhestr yn fuddiol ai peidio. Cysylltwch â ni drwy e-bost: NPSEngage@llyw.cymru