Skip to content

Hysbysiad o Ddyfarniad – Fframwaith Cyflenwi Tanwydd Hylif

Hysbysiad o Ddyfarniad – Fframwaith Cyflenwi Tanwydd Hylif

Mae Fframwaith Cyflenwi Tanwydd Hylif (NPS-FT-0016-15) y GCC wedi cychwyn ar 9 Ebrill ac ar gael at ddefnydd sefydliadau sy’n aelodau o’r GCC.

09 Ebrill 2015

Mae dwy lot wedi’u dyfarnu i’r cwmnïau canlynol:

  • 1. Pob Tanwydd:
    Certas Energy UK Limited t/a Emo Oils, J R Rix & Sons Ltd, Standard Fuel Oils Ltd, Star Multifuels Truck Parts (Gogledd Cymru)
  • 2. Prisio Wedi’i Ymddiogelu ar gyfer Diesel:
    Certas Energy UK Ltd t/a Emo Oils, Standard Fuel Oils Ltd.

Noder: Mae prisiau cytundeb WPC/Caerdydd sydd wedi dod i ben yn cael eu hanrhydeddu gan Certas Energy UK Limited yn ystod cyfnod gweithredu Fframwaith newydd y GCC ar gyfer Cyflenwi Tanwydd Hylif.

Bydd y GCC yn trefnu digwyddiadau i gwsmeriaid cyn bo hir, i esbonio'r Weithdrefn Archebu ac Ymgysylltu i Ddefnyddwyr.

Mae’r Canllawiau i Gwsmeriaid ar gael ar wefan GwerthwchiGymru.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â thîm Fflyd a Thrafnidiaeth y GCC ar: NPSFleet@cymru.gsi.gov.uk.