Skip to content

Hysbysiad o Ddyfarniad - Fframwaith Gwasanaethau Cyfreithiol gan Gyfreithwyr

Hysbysiad o Ddyfarniad - Fframwaith Gwasanaethau Cyfreithiol gan Gyfreithwyr

Mae'r Fframwaith Gwasanaethau Cyfreithiol gan Gyfreithwyr (NPS-PS-001-014) wedi cychwyn ac ar gael at ddefnydd sefydliadau sy’n aelodau o’r GCC.

09 Medi 2015

Mae'r GCC wedi dyfarnu’r Fframwaith Gwasanaethau Cyfreithiol gan Gyfreithwyr ar draws 21 lot i'r cwmnïau a restrir isod.

 • 1a – Cyfraith Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion – De:
  Hugh James; Blake Morgan; Weightmans; Bevan Brittan; Browne Jacobson
 • 1b – – Cyfraith Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion – Gogledd:
  Conwy Council; Blake Morgan; Hill Dickinson; Weightmans; Bevan Brittan; Browne Jacobson; Staffordshire Legal Services
 • 2a – Cyfraith Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant – De:
  Hugh James
 • 2b – Cyfraith Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant – Gogledd:
  Hugh James; Conwy Council; Staffordshire Legal Services
 • 3a – Ymgyfreitha Sifil – De:
  Geldards; Berry Smith; Bevan Brittan; Blake Morgan; Browne Jacobson; DJM Law; Weightmans
 • 3b – Ymgyfreitha Sifil – Gogledd:
  Geldards; Bevan Brittan; Blake Morgan; Browne Jacobson; Weightmans; Staffordshire Legal Services; Dolmans
 • 4a – Llywodraethu Corfforaethol a Safonau Moesegol – De:
  Geldards; Acuity Legal; Blake Morgan; Browne Jacobson; Bevan Brittan; Weightmans; Dolmans
 • 4b – Llywodraethu Corfforaethol a Safonau Moesegol – Gogledd:
  Geldards; Blake Morgan; Browne Jacobson; Bevan Brittan; Weightmans; Acuity Legal; Dolmans
 • 5a – Ymgyfreitha Troseddol – De:
  Blake Morgan; Weightmans; JNP Legal; Hugh James
 • 5b – Ymgyfreitha Troseddol – Gogledd:
  Blake Morgan; Weightmans; Hugh James
 • 6a – Cyfraith Addysg – De:
  Geldards; Blake Morgan; Weightmans; Eversheds; Hugh James
 • 6b – Cyfraith Addysg – Gogledd:
  Geldards; Blake Morgan; Weightmans; Eversheds; Hugh James
 • 7a – Cyfraith Cyflogaeth – De:
  Geldards; Acuity Legal; Blake Morgan; Berry Smith; Browne Jacobson; Bevan Brittan; Capital Law
 • 7b – Cyfraith Cyflogaeth – Gogledd:
  Geldards; Blake Morgan; Browne Jacobson; Bevan Brittan; Dolmans; Staffordshire Legal Services; Acuity Legal
 • 8a – Contractau Mawr TG a Masnachol – De:
  Geldards; Blake Morgan; Berry Smith; Capital Law; Browne Jacobson; Veale Wasbrough; Acuity Legal
 • 8b – Contractau Mawr TG a Masnachol – Gogledd:
  Geldards; Blake Morgan; Browne Jacobson; Bevan Brittan; Staffordshire Legal Services; Hugh James; Eversheds
 • 9a – Cyfraith Cynllunio ac Amgylcheddol – De:
  Geldards; Bevan Brittan; Acuity Legal; Browne Jacobson; DWF; Blake Morgan; DJM Law
 • 9b – Cyfraith Cynllunio ac Amgylcheddol – Gogledd:
  Geldards; Bevan Brittan; Browne Jacobson; DWF; Blake Morgan; Weightmans; Staffordshire Legal Services
 • 10a – Eiddo – De:
  Hugh James; Veale Wasbrough; Acuity Legal; Browne Jacobson; Berry Smith; Clarke Willmot; DWF
 • 10b – Eiddo – Gogledd:
  Hugh James; Acuity Legal; Browne Jacobson; Clarke Willmott; DWF
 • 11 – Cyngor Arbenigol a Chyngor Addysg Uwch Cymru a’r DU ar gyfer Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC):
  Geldards

Mae’r Canllawiau i Gwsmeriaid ar gael ar wefan GwerthwchiGymru.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â thîm Proffesiynol y GCC ar: NPSProfessionalServices@cymru.gsi.gov.uk.