Skip to content

Y wybodaeth ddiweddaraf i brynwyr am Gynhyrchion a Gwasanaethau TG

Y wybodaeth ddiweddaraf i brynwyr am Gynhyrchion a Gwasanaethau TG

Gwybodaeth bwysig isod am sefyllfa Misco UK Ltd.

Darllenwch y wybodaeth bwysig isod am sefyllfa Misco UK Ltd mewn perthynas â’r Fframwaith Cynhyrchion a Gwasanaethau TG yn ardal Prynwyr GwerthwchiGymru.

O ganlyniad, rydym wedi diweddaru’r Canllawiau Cyflym ar gyfer y fframwaith.

Gofynnwn yn garedig i gwsmeriaid lawrlwytho’r Templed Cais am Ddyfynbris newydd, a defnyddio’r templed hwn yn lle fersiynau hŷn.

Diweddarwyd gwybodaeth Fasnachol y fframwaith hefyd – Lotiau 7 a 10.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â NPSICTCategoryTeam@gov.wales