Skip to content

Fframwaith gwasanaethau sicrwydd gwybodaeth

Fframwaith gwasanaethau sicrwydd gwybodaeth

Mae'r fframwaith gwasanaethau sicrwydd gwybodaeth (NPS-ICT-0052-16) wedi cychwyn ac ar gael at ddefnydd sefydliadau sy’n aelodau o’r GCC.

29 Tachwedd 2016

Mae Fframwaith Gwasanaethau Sicrwydd Gwybodaeth y GCC wedi cychwyn ac mae nawr ar gael at ddefnydd y sector cyhoeddus Cymreig. Cafodd ei ddyfarnu ar draws chwe lot i'r cwmnïau canlynol:

 1. Archwiliadau Iechyd TG achrededig CESG CHECK: Info-Assure Ltd, PricewaterhouseCoopers, Qi Consulting; encription Ltd, NTA Monitor Ltd, ProCheckUp Ltd.
 2. Archwiliadau Iechyd TG Cynlluniau Proffesiynol Ardystiedig (Cynlluniau heb fod yn CHECK):
  CYBER: Info-Assure Ltd; NTA Monitor Ltd; PricewaterhouseCoopers 
  CREST: Info-Assure Ltd 
  TIGER: Info-Assure Ltd.
 3. Sicrwydd Ansawdd Cynllun Proffesiynol Ardystiedig CESG (ar wahân i brofi Treiddio): Bridewell Consulting, Ascentor Ltd, Arcanum Information Security Ltd, Info-Assure Ltd, Krycorp Security Ltd, Atos IT Services.
 4. Safonau Diogelwch Data Diwydiant Cardiau Talu - Gwerthwyr Sganio Cymeradwy: Sec-1 Ltd, Info-Assure Ltd, NTA Monitor Ltd.
 5. Safonau Diogelwch Data Diwydiant Cardiau Talu - Aseswyr Diogelwch Cymwys: Info-Assure Ltd, Information Risk Management Ltd, Gemserv Limited, Security Risk Management Ltd, Sec-1 Ltd, ProCheckUp Ltd.
 6. Cynllun Seibr Hanfodol - Aseswyr Ardystio Achrededig (IASME):Accelero Digital Solutions Ltd, Capital Network Solutions Ltd, Ascentor Ltd, Arcanum Information Security Ltd.

Dyfernir pob lot ar sail Cymru gyfan.

Mae'r canllawiau i gwsmeriaid ar gael ar wefan GwerthwchiGymru.

Mae'r tîm Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu yn awyddus i gynorthwyo cwsmeriaid gydag ymgysylltu unigol neu ar y cyd o dan y fframwaith hwn. Cysylltwch â'r tîm i drafod ymhellach.

Mae’r GCC yn gweithio gyda'r cyflenwyr llwyddiannus a Basware i ddatblygu gwybodaeth ar gyfer marchnad eFasnachu Cymru. Bydd rhagor o fanylion yn cael eu lanlwytho i wefan GwerthwchiGymru yn fuan.

Gall cwsmeriaid hefyd ddefnyddio’r Cerdyn Pryniant Cymreig (Barclaycard) ar gyfer y fframwaith hwn.

Rydym yn sicrhau bod pob sefydliad sy'n gwsmer y GCC yn derbyn copi o'r Hysbysiad o Ddyfarniad hwn. Gofynnir i chi rannu'r wybodaeth bwysig hon o fewn eich sefydliad.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: NPSICTCategoryTeam@cymru.gsi.gov.uk.