Skip to content

Neges ffarwel gan Sue Moffatt

Neges ffarwel gan Sue Moffatt

Rwy'n symud ymlaen i ymgymryd â sialens newydd.

 "Yn gyntaf, hoffwn ddiolch i bawb a fu'n rhan o'r gwaith o gynnal Procurex Cymru 2018 fis diwethaf. Hwn oedd ein cynhadledd fwyaf a'r un orau hyd yn hyn ac aeth yn eithriadol o dda. Mae cynhadledd blwyddyn nesaf eisoes wedi ei threfnu ar gyfer 7 Tachwedd.

"Roedd y diwrnod yn chwerwfelys i mi oherwydd, ar ôl 5 mlynedd a mwy gyda Llywodraeth Cymru, rwy'n symud ymlaen i ymgymryd â sialens newydd.

"Mae wedi bod yn bum mlynedd pleserus iawn.  Mae ein proffesiwn yn cael ei barchu'n fawr gan Lywodraeth y DU o ran sgiliau proffesiynol a galluoedd a chawn ein hystyried yn broffesiwn arloesol gan Sefydliad Siartredig Caffael a Chyflenwi o ran y gwaith sy'n ymwneud â Caethwasiaeth Fodern. Rwy'n gwybod y bydd y tîm yn parhau i adeiladu ar y gwaith.

"Rwyf wedi cael cynnig secondiad ardderchog i arwain yr agweddau masnachol, masnach a diwydiant ar Raglen Trawsnewid Fforenseg ar gyfer Plismona'r DU, yn gweithio gyda'r 43 o heddluoedd yng Nghymru a Lloegr.

"Rwy'n dechrau fy rôl newydd yn gynnar ym mis Rhagfyr a hoffwn ddiolch i chi gyd am eich gwaith caled a'ch cefnogaeth dros y blynyddoedd a dymuno pob lwc wrth i chi symud ymlaen tuag at adael yr Undeb Ewropeaidd a'r holl heriau a ddaw yn sgîl hynny."

Sue Moffatt

Cyfarwyddwr Masnachol Llywodraeth Cymru a Chyfarwyddwr y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol