Skip to content

Gwobrau Go Cymru yn derbyn ceisiadau

Gwobrau Go Cymru yn derbyn ceisiadau

Gwobrau Go Cymru bellach yn derbyn ceisiadau.

Bydd y gwobrau yn dathlu cyflawniadau timau caffael yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a'r trydydd sector yng Nghymru, y mae eu mentrau wedi gwneud mwy na'r disgwyl i wneud gwahaniaeth i ansawdd gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Yn dilyn llwyddiant y digwyddiad y llynedd, lle y bu mwy na 40 o gystadleuwyr yn ymgiprys yn y rownd derfynol am un o'r gwobrau chwenychedig, ymddengys mai'r gwobrau eleni fydd y rhai mwyaf cystadleuol hyd yma. Croesewir ymgeiswyr mewn 13 o gategorïau unigryw y bwriedir iddynt ddangos rhagoriaeth ym maes caffael.

Cynhelir y seremoni nos Iau 8 Tachwedd 2018 yng Ngwesty Mercure Holland House, Caerdydd, ar ôl digwyddiad Procurex Cymru.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw 5pm ddydd Mercher 12 Medi.

Am ragor o wybodaeth ac i gofrestru eich cais, ewch i: www.goawards.co.uk/wales/.