Skip to content

Gwobrau GO - galwad olaf am geisiadau

Gwobrau GO - galwad olaf am geisiadau

Mae'r gwobrau yn gyfle gwych i ddathlu rhagoriaeth ym maes caffael.

Y dyddiad cau ar gyfer Gwobrau GO eleni yw dydd Mercher 12 Medi. Gwnewch yn siŵr eich bod chi a'ch sefydliad yn cael cydnabyddiaeth am eich cyflawniadau a'ch cyfraniad drwy gyflwyno eich cais.

Mae'r gwobrau yn dathlu cyflawniadau timau caffael yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a'r trydydd sector yng Nghymru. Maent yn cydnabod mentrau ac unigolion sydd wedi gwneud mwy na'r disgwyl i wneud gwahaniaeth i ansawdd gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Yn nigwyddiad y llynedd gwelwyd mwy na 40 o gystadleuwyr yn cystadlu am un o'r gwobrau chwenychedig, ac mae'n ymddangos mai gwobrau eleni fydd y rhai mwyaf cystadleuol hyd yma. Croesewir ymgeiswyr o hyd mewn 9 categori unigryw sydd wedi'u llunio i ddangos rhagoriaeth ym maes caffael.

Mae'r categorïau fel a ganlyn:

  • Gwobr Prosiect Caffael y Flwyddyn (gwerth mwy na £20m)
  • Gwobr Prosiect Caffael y Flwyddyn (gwerth llai na £20m)
  • Gwobr Arweinyddiaeth Caffael y Flwyddyn GO
  • Gwobr Gwasanaeth Gorau GO
  • Gwobr Tîm Caffael y Flwyddyn GO
  • Gwobr Arloesedd Caffael y Flwyddyn GO - Datblygu'r swyddogaeth caffael
  • Gwobr Mantais Gymdeithasol a Chymunedol ym maes Caffael GO
  • Gwobr Talent Caffael sy'n Dod i'r Amlwg GO
  • Gwobr Rhagoriaeth Cymru GO 2018/19

Cynhelir y seremoni nos Iau 8 Tachwedd 2018 yng Ngwesty Mercure Holland House, Caerdydd, ar ôl Procurex Cymru.

Am ragor o wybodaeth ac i gofrestru eich cais