Skip to content

Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol

Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol

Bydd y GCC yn cyflwyno hysbysiadau rheoli newid i gontractwyr presennol ac yn cynnwys cymalau o'r Rheoliadau mewn tendrau i ddod.

I baratoi ar gyfer y Rheoliadau a ddaw i rym ar 25 Mai eleni, rydym wedi mynd ati i flaenoriaethu ein camau gweithredu yn seiliedig ar risg mewn perthynas â'n fframweithiau.

Rydym yn gweithio i sicrhau bod ein fframweithiau (a thempledi ar gyfer trefniadau yn ôl y gofyn yn y dyfodol) yn cael eu diwygio erbyn dechrau mis Mai. Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am bob fframwaith ar GwerthwchiGymru (angen mewngofnodi).

Mae'n rhaid i gwsmeriaid fframweithiau'r GCC fodloni eu hunain bod eu trefniadau unigol yn ôl y gofyn yn cydymffurfio â deddfwriaeth newydd y Rheoliadau gan ddilyn cyngor eich swyddog diogelu data neu swyddog cyfatebol.

Dim ond ei fframweithiau ei hun y gall y GCC eu diwygio, nid contractau cwsmeriaid. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch yr hyn y mae'r GCC yn ei wneud, mae croeso i chi gysylltu â ni. 

Ceir rhagor o gyngor a chanllawiau ar GOV.UK.