Skip to content

Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR)

Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR)

Mae'r GCC wedi diweddaru ei fframweithiau fel eu bod yn cydymffurfio â'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR).

Er mwyn helpu cwsmeriaid i baratoi ar gyfer y GDPR pan ddaw i rym ar 25 Mai eleni, rydym wedi anfon hysbysiadau rheoli newid at gontractwyr presennol ac yn ymgorffori cymalau GDPR mewn tendrau i ddod. Ceir copi o'r hysbysiad hwn ar GwerthwchiGymru (angen mewngofnodi).

Dim ond y fframweithiau y gallwn eu diweddaru ac ni allwn ddiweddaru contractau yn ôl y gofyn cwsmeriaid. Dylai cwsmeriaid fframweithiau'r GCC fodloni eu hunain bod contractau a roddir cyn 25 Mai, y mae'r GDPR yn effeithio arnynt, wedi'u diweddaru er mwyn cynnwys cymalau perthnasol, gan ddilyn cyngor eich swyddog diogelu data neu unigolyn cyfatebol.

Er y gall cwsmeriaid ddefnyddio cymalau'r fframwaith a ddatblygwyd gennym, nid yw'r nodyn hwn yn gyfystyr â chyngor cyfreithiol ac, os oes angen sicrwydd neu gyngor ychwanegol ar eich sefydliad, dylid ceisio cyngor cyfreithiol.

Os bydd gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r hyn y mae'r GCC yn ei wneud, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Mae'r GDPR yn diogelu data personol ymhellach ac yn gosod rhwymedigaethau llymach ar y rhai sy'n prosesu data personol. Am ragor o wybodaeth, ewch i: Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth(Saesneg yn unig)

Dolenni: Cymalau safonol y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR)

Cysylltwch â: NPSStakeholderEngagement@llyw.cymru