Skip to content

Hysbysiad o Ddyfarniad - Fframwaith Deunyddiau Adeiladu Cyffredinol

Hysbysiad o Ddyfarniad - Fframwaith Deunyddiau Adeiladu Cyffredinol

Mae Cytundeb Fframwaith Deunyddiau Adeiladu Cyffredinol (NPS-CFM-0005-14) y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol bellach ar gael i sefydliadau yn y sector cyhoeddus yng Nghymru.

9 Chwefror 2015

Mae'r fframwaith hwn yn rhoi sicrwydd i bob sefydliad sy’n gwsmeriaid eu bod yn prynu drwy fframwaith sy’n cydymffurfio â Rheoliadau Caffael Ewropeaidd. Mae'r fframwaith wedi cael ei rannu yn bum Lot Cynnyrch ar draws saith Rhanbarth Daearyddol, sef:

  • 1 - deunyddiau adeiladu cyffredinol
  • 2 - deunyddiau pren a dalennog
  • 3 - drysau
  • 4 - cynnyrch addurniadol
  • 5 - gwasanaeth a reolir.

Mae’r Canllawiau i Gwsmeriaid hefyd ar gael ar wefan GwerthwchiGymru.

Mae Catalogau’r Cyflenwyr ar gael ar Procserve.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â thîm Adeiladu a Rheoli Cyfleusterau y GCC ar: NPSConstruction&FM@wales.gsi.gov.uk