Skip to content

Diweddariad GDPR

Diweddariad GDPR

Mae Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol yr UE yn dod i rym ar 25 Mai 2018.

I baratoi ar gyfer y GPDR, mae'r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol (GCC) wedi datblygu cynllun lefel uchel ac wedi cynnal asesiadau risg o bob fframwaith sydd eisoes ar waith.

Bydd y GCC yn cyflwyno Hysbysiadau Rheoli Newid i gontractwyr presennol ac yn cynnwys Cymalau GDPR mewn tendrau i ddod.

Mae'n rhaid i gwsmeriaid fframweithiau'r GCC fodloni eu hunain bod eu trefniadau unigol yn ôl y gofyn yn cydymffurfio â deddfwriaeth newydd y GPDR. Dim ond ei fframweithiau y gall y GCC eu diwygio, ac nid contractau cwsmeriaid. Lle y darperir cytundebau yn ôl y gofyn templed gan y GCC ar gyfer gofynion yn y dyfodol, cânt eu diweddaru a'u hychwanegu at GwerthwchiGymru?

Ceir rhagor o gyngor a chanllawiau yma.

Cynhelir nifer o ddigwyddiadau hyfforddi cyflenwyr gan Busnes Cymru dros yr ychydig fisoedd nesaf. Dysgwch fwy yma: Digwyddiadau Cyflenwyr GDPR Busnes Cymru