Skip to content

Hysbysiad o ddyfarniad i gwsmeriaid - Fframwaith Darparu Atebion Dodrefn

Hysbysiad o ddyfarniad i gwsmeriaid - Fframwaith Darparu Atebion Dodrefn

Mae'r Fframwaith Darparu Atebion Dodrefn (NPS-CFM-006-14) wedi eu dyfarnu.

01 Mehefin 2015

Mae’r GCC wedi dyfarnu’r Fframwaith Darparu Atebion Dodrefn (NPS-CFM-006-14) ar draws chwe lot o gynnyrch i’r cwmnïau canlynol:

  • 1. dodrefn swyddfa: Office Depot UK Ltd, BOF Group Ltd, Triumph Furniture Ltd, SET Office Supplies Ltd, Gresham Office Furniture Ltd
  • 2. dodrefn addysg: Office Depot UK Ltd, BOF Group Ltd, YPO, SET Office Supplies Ltd
  • 3. dodrefn llety: – Triumph Furniture Ltd, Accommodation Furniture Solutions Ltd, Hafren Furnishers Ltd, Project:FF&E
  • 4. dodrefn llyfrgell: BOF Group Ltd, Office Depot UK Ltd, Triumph Furniture Ltd, D & G Office Interiors Ltd, Emergent Crown Contract Office Furnishings Ltd
  • 5. dodrefn swyddfa a ailddefnyddir: – Mr Ink UK Ltd, Bilfinger Europa Facilities Management Services Ltd
  • 6. dodrefn (lot benodol a ddyfarnwyd i fusnesau a gefnogir): Accommodation Furniture Solutions Ltd, Ministry of Furniture

Mae’r Lotiau wedi’u rhannu ymhellach yn bedwar parth daearyddol sef gogledd, canolbarth, gorllewin a de Cymru yn ogystal â pharth ar gyfer Cymru gyfan.

Mae’r Canllawiau i Gwsmeriaid ar gael ar wefan GwerthwchiGymru.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: NPSConstruction&FM@cymru.gsi.gov.uk