Skip to content

Cytundeb fframwaith ar gyfer cyflenwi a dosbarthu prydau wedi’u rhewi

Cytundeb fframwaith ar gyfer cyflenwi a dosbarthu prydau wedi’u rhewi

Mae'r fframwaith ar gyfer cyflenwi a dosbarthu prydau wedi’u rhewi ar blât, prydau gweadog wedi’u haddasu ac wedi’u rhewi, a chawl wedi’I rewi (NPS-FOOD-0038-15) wedi cychwyn ac ar gael at ddefnydd sefydliadau sy’n aelodau o’r GCC.

10 Ionawr 2017

Mae cytundeb fframwaith y GCC ar gyfer partiau sbâr i gerbydau wedi cychwyn ac mae nawr ar gael at ddefnydd y sector cyhoeddus yng Nghymru. Cafodd ei ddyfarnu ar draws pedair ardal i'r cyflenwyr isod:

  1. Cyflenwi prydau wedi’u rhewi ar blât (Pob sefydliad ac eithrio’r GIG) 4 Rhanbarth: Gogledd Cymru, Canolbarth Cymru, De Ddwyrain Cymru, De Orllewin Cymru: Apetito Ltd ac NH Case Ltd
  2. Cyflenwi prydau gweadog wedi’u haddasu ac wedi’u rhewi: NH Case Ltd (prif gyflenwr) ac Apetito Ltd (ail gyflenwr)
  3. Cyflenwi cawl wedi’I rewi: Quattro Foods Ltd (prif gyflenwr) ac Apetito Ltd (ail gyflenwr)
  4. Cyflenwi prydau unigol ac aml ddogn wedi’u rhewi ar blât (GIG): Apetito Ltd, NH Case Ltd, a Tillery Valley Foods Ltd
  5. Cyflenwi prydau ar yr ochr wedi’u rhewi (GIG): NH Case Ltd (prif gyflenwr) ac Tillery Valley Foods Ltd (ail gyflenwr).

Dylai unigolion sy'n dymuno cofrestru ar ôl y dyddiad cau gysylltu â’r categori Fflyd i gadarnhau a oes unrhyw lefydd ar gael ar gyfer y digwyddiad.

Mae'r canllawiau i gwsmeriaid ar gael ar wefan GwerthwchiGymru

Mae'r tîm Fflyd yn awyddus i gynorthwyo cwsmeriaid wrth ddefnyddio'r fframwaith. Cysylltwch â'r tîm i drafod ymhellach.

Mae’r GCC yn gweithio gyda'r cyflenwyr llwyddiannus a Basware i ddatblygu gwybodaeth ar gyfer marchnad eFasnachu Cymru.

Gall cwsmeriaid hefyd ddefnyddio’r Cerdyn Pryniant Cymreig (Barclaycard) ar gyfer y fframwaith hwn.

Gofynnir i chi rannu'r wybodaeth bwysig hon o fewn eich sefydliad.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: NPSFood@cymru.gsi.gov.uk