Skip to content

Cytundeb fframwaith ar gyfer cyflenwi a dosbarthu brechdanau

Cytundeb fframwaith ar gyfer cyflenwi a dosbarthu brechdanau

Mae'r fframwaith ar gyfer cyflenwi a dosbarthu brechdanau wedi eu paratoi a llenwadau brechdanau (NPS-FOOD-0034-15) wedi cychwyn ac ar gael at ddefnydd sefydliadau sy’n aelodau o’r GCC.

Mae Fframwaith Gwasanaethau Sicrwydd Gwybodaeth y GCC wedi cychwyn ac mae nawr ar gael at ddefnydd y sector cyhoeddus Cymreig. Cafodd ei ddyfarnu ar draws chwe lot i'r cwmnïau canlynol:

  1. Cyflenwi Llenwadau Brechdanau (pob sefydliad ac eithrio'r GIG) 4 Rhanbarth: Gogledd Cymru; Canolbarth Cymru; De Ddwyrain Cymru; De Orllewin Cymru: Panini's Ltd
  2. Cyflenwi Brechdanau wedi eu Paratoi (pob sefydliad ac eithrio'r GIG) 4 Rhanbarth: Gogledd Cymru; Canolbarth Cymru; De Ddwyrain Cymru; De Orllewin Cymru: Panini's Ltd, On a Roll Sandwich Co Ltd, The Real Wrap Co Ltd, The Good Food Chain Ltd, Adelie Foods Ltd.
  3. Cyflenwi Brechdanau wedi eu Paratoi (Cleifion - y GIG) 1 Rhanbarth: Cymru gyfan: Cyflenwr cynradd - The Real Wrap Co Ltd, Cyflenwr eilaidd - Panini's Ltd
  4. Cyflenwi Brechdanau wedi eu Paratoi (Manwerthu - y GIG) 1 Rhanbarth: Cymru gyfan: The Real Wrap Co Ltd, Panini's Ltd, On a Roll Sandwich Co Ltd, The Good Food Chain Ltd, Adelie Foods Ltd.
  5. Cyflenwi Llenwadau Brechdanau (y GIG) 1 Rhanbarth: Cymru gyfan: Cyflenwr cynradd - Panini's Ltd, Cyflenwr eilaidd - Castell Howell Foods Ltd.

Mae'r canllawiau i gwsmeriaid ar gael ar wefan GwerthwchiGymru

Mae'r tîm Bwyd yn awyddus i gynorthwyo cwsmeriaid gydag ymgysylltu unigol neu ar y cyd o dan y fframwaith hwn. Cysylltwch â'r tîm i drafod ymhellach.

Mae’r GCC yn gweithio gyda'r cyflenwyr llwyddiannus a Basware i ddatblygu gwybodaeth ar gyfer marchnad eFasnachu Cymru.

Gall cwsmeriaid hefyd ddefnyddio’r Cerdyn Pryniant Cymreig (Barclaycard) ar gyfer y fframwaith hwn.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: NPSFood@cymru.gsi.gov.uk.