Skip to content

Cytundeb fframwaith ar gyfer cyflenwi partiau sbâr i gerbydau

Cytundeb fframwaith ar gyfer cyflenwi partiau sbâr i gerbydau

Mae cytundeb fframwaith y GCC ar gyfer partiau sbâr i gerbydau wedi cychwyn ac mae nawr ar gael at ddefnydd y sector cyhoeddus yng Nghymru. Cafodd ei ddyfarnu ar draws pedair ardal i'r cyflenwyr isod:

09 Ionawr 2017

Mae cytundeb fframwaith y GCC ar gyfer partiau sbâr i gerbydau wedi cychwyn ac mae nawr ar gael at ddefnydd y sector cyhoeddus yng Nghymru. Cafodd ei ddyfarnu ar draws pedair ardal i'r cyflenwyr isod:

  1. Gogledd Cymru: Truck Parts (North Wales)
  2. Dwyrain Cymru: Fleetwheel Ltd
  3. De Cymru: Fleetwheel Ltd
  4. Cymru gyfan (gan gynnwys Powys): Cais ar y cyd: Digraph Transport Supplies Ltd (Cyflenwr Arweiniol) ac Anglesley Commercial Spares Ltd.

O fewn cwmpas y fframwaith hwn:

  • partiau Sbâr i Gerbydau (gan gynnwys partiau sbâr i beiriannau)
  • nwyddau traul ar gyfer gweithdai (eitemau sy’n colli eu hunaniaeth neu’n newid eu cyflwr ar ôl eu hymgorffori mewn nwyddau eraill)
  • batris

Digwyddiad lansio

Bydd y GCC yn cynnal digwyddiad lansio ar gyfer y fframwaith ar 18fed Ionawr 2017, ym Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanfair ym Muallt, Powys.

Bydd hwn yn gyfle i gwsmeriaid gwrdd â'r cyflenwyr i ennill dealltwriaeth o sut y bydd y fframwaith newydd yn gweithredu.

Os hoffech gofrestru i fynychu, cysylltwch â blwch post Fflyd y GCC: NPSFleet@cymru.gsi.gov.uk

Nodwch eich dewis iaith (Cymraeg neu Saesneg).

Dyddiad cau ar gyfer cofrestru: 11 Ionawr 2017.

Dylai unigolion sy'n dymuno cofrestru ar ôl y dyddiad cau gysylltu â’r categori Fflyd i gadarnhau a oes unrhyw lefydd ar gael ar gyfer y digwyddiad.

Mae'r canllawiau i gwsmeriaid ar gael ar wefan GwerthwchiGymru

Mae'r tîm Fflyd yn awyddus i gynorthwyo cwsmeriaid wrth ddefnyddio'r fframwaith. Cysylltwch â'r tîm i drafod ymhellach.

Mae’r GCC yn gweithio gyda'r cyflenwyr llwyddiannus a Basware i ddatblygu gwybodaeth ar gyfer marchnad eFasnachu Cymru.

Gall cwsmeriaid hefyd ddefnyddio’r Cerdyn Pryniant Cymreig (Barclaycard) ar gyfer y fframwaith hwn.

Gofynnir i chi rannu'r wybodaeth bwysig hon o fewn eich sefydliad.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: NPSFleet@cymru.gsi.gov.uk