Skip to content

Newyddion cryno am fwyd a diod

Newyddion cryno am fwyd a diod

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Rydym wedi penderfynu y bydd tîm categori Bwyd y GCC yn canolbwyntio ar fframweithiau sy'n cynnig cyfleoedd ar gyfer cydweithredu traws-sector ac sy'n ystyried cysoni â nodau Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, ac felly ni fyddwn yn ymestyn y fframwaith ar gyfer Cyflenwi a Dosbarthu Brechdanau Wedi'u Paratoi a Llenwadau Brechdan na'r fframwaith ar gyfer Cyflenwi a Dosbarthu Prydau ar Blât Wedi'u Rhewi, Prydau Gyda Gwead Wedi'i Addasu a Chawl Wedi'i Rewi. Bydd y fframweithiau a ddaeth i ben y naill ar 14 a'r llall ar 21 Tachwedd, yn fwy addas i'w cyflwyno'n lleol er mwyn bodloni anghenion penodol. Ni fyddwn yn rheoli'r fframweithiau hyn ar ôl y dyddiadau gorffen a ni fydd angen MSR pellach gan gyflenwyr.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni yn NPSfood@llyw.cymru