Skip to content

Y Newyddion Diweddaraf am y Categori Bwyd Ionawr 2018

Y Newyddion Diweddaraf am y Categori Bwyd Ionawr 2018

Y Newyddion Diweddaraf am y Categori Bwyd Ionawr 2018

Fframweithiau diweddar

Mae’r fframweithiau Cyflenwi a Dosbarthu Bwyd a Diodydd Ffres (gan gynnwys Cig Rhewedig) a Chyflenwi a Dosbarthu Bwyd a Diodydd wedi’u Pecynnu ar gael i’n cwsmeriaid eu defnyddio.

Rydym wrth ein bodd bod 80% o’r cyflenwyr sy’n rhan o’r fframwaith Cyflenwi a Dosbarthu Bwyd a Diodydd Ffres (gan gynnwys Cig Rhewedig) wedi’u lleoli yng Nghymru.

Mae canllawiau ar sut i ddefnyddio’r fframweithiau ar gael ar GwerthwchiGymru:

Cyflenwi a Dosbarthu Bwyd a Diodydd Ffres (gan gynnwys Cig Rhewedig).

Cyflenwi a Dosbarthu Bwyd a Diodydd wedi’u Pecynnu.

Byddwn yn gweithio gyda chwsmeriaid, cyflenwyr llwyddiannus a Basware i ddatblygu gwybodaeth eFasnachu Cymru am y farchnad/catalogau ar gais.

Os bydd unrhyw sefydliad cwsmer am enwebu cynrychiolydd i gymryd rhan yn y Grŵp Fforwm Categorïau Bwyd a/neu’r Grŵp Diogelwch Bwyd, cysylltwch â ni yn y blwch negeseuon e-bost isod.

Er mwyn cael cymorth i ymgysylltu’n gydweithredol o dan y naill fframwaith neu’r llall, neu i gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni yn y blwch negeseuon e-bost isod.

Cyfarfodydd rheoli contractau

Rydym yn trefnu cyfarfodydd rheoli contract ffurfiol â chyflenwyr sy’n rhan o’n Cytundebau Fframwaith Bwyd yn ystod y misoedd nesaf, a byddem yn croesawu adborth gan ein cwsmeriaid cyn y cyfarfodydd hyn. Cysylltwch â ni yn y blwch negeseuon e-bost isod er mwyn rhoi unrhyw adborth perthnasol.

Cyswllt: NPSFood@llyw.cymru