Skip to content

Newyddion cryno am fwyd a diod

Newyddion cryno am fwyd a diod

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Yn dilyn llwyddiant ysgubol y digwyddiad cychwynnol yn 2017, mae BlasCymru / TasteWales yn dychwelyd ar 20 a 21 Mawrth 2019, gan ddod â chynhyrchwyr, prynwyr a gweithwyr proffesiynol y diwydiant bwyd at ei gilydd ar gyfer cynhadledd masnach bwyd a diod ryngwladol o'r radd flaenaf. Cynhelir y gynhadledd yng Ngwesty byd-enwog y Celtic Manor.

Mae yma rai siaradwyr gwych yn trafod dylanwadau presennol y farchnad, tueddiadau bwyd yn y dyfodol, arloesedd a thechnoleg, marchnata, a llawer mwy.

I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad ewch i BlasCymru.

Brynu tocynnau ar gyfer y BlasCymru 2019.