Skip to content

Newyddion cryno am fflyd a thrafnidiaeth

Newyddion cryno am fflyd a thrafnidiaeth

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Prynu, prydlesu a gwaredu cerbydau

Aeth hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw (PIN) ar gyfer fframwaith Prynu, prydlesu a gwaredu cerbydau newydd yn fyw ar 11 Mehefin 2018. Mae cyfarfod Grŵp Ffocws Categori wedi'i drefnu ar gyfer 2 Tachwedd i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau ynglŷn â chynnydd.Caiff yr adroddiad canlyniadau ei lanlwytho ar GwerthwchiGymru pan fydd ar gael.

Gwirio trwyddedau gyrwyr

Rydym wrthi'n gwerthuso'r cyflwyniadau, a bwriedir i'r fframwaith fynd yn fyw ym mis Tachwedd 2018.

Tanwyddau hylif

Cynhaliwyd cyfarfod GoToMeeting Grŵp Ffocws Categori ar 15 Hydref i drafod y gwaith o adnewyddu'r fframwaith tanwyddau hylif. Dyma'r cyfarfod cyntaf i ystyried dyfodol y fframwaith hwn, sy'n dod i ben ym mis Ebrill 2019. Os hoffech gymryd rhan, cysylltwch â ni ar NPSFleet@llyw.cymru

Teiars a gwasanaethau cysylltiedig

Cyhoeddwyd gwybodaeth trwy Grŵp Trafnidiaeth ac Offer Cymru Gyfan ynglŷn â darpariaeth y fframwaith Teiars a Gwasanaethau Cysylltiedig yn y dyfodol. Mae rhanddeiliaid hefyd wedi cael eu hysbysu trwy e-bost ynglŷn â'r prisio diweddaraf.

Mae gan y fframwaith y ddarpariaeth i ymestyn am 12 mis ychwanegol o 16 Tachwedd 2018. Mae'r holl randdeiliaid sydd wedi ymateb wedi cefnogi'r estyniad. Felly, byddwn yn ymestyn y fframwaith i 15 Tachwedd 2019.

Cardiau tanwydd

Daeth y Grŵp Ffocws Categori ynghyd ar 10 Hydref i barhau â'r ddogfennaeth dendr ar gyfer y fframwaith hwn. Caiff yr adroddiad canlyniadau ei lanlwytho i GwerthwchiGymru maes o law (bydd angen i chi fewngofnodi).

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag NPSFleet@llyw.cymru