Skip to content

Newyddion cryno am fflyd a thrafnidiaeth

Newyddion cryno am fflyd a thrafnidiaeth

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

 Prynu, prydlesu a gwaredu cerbydau

Cynhaliwyd Grŵp Ffocws Categori ar 9 Tachwedd lle rhoddwyd y wybodaeth ddiweddaraf i aelodau ynglŷn â chynnydd. Mae'r Arfarniad Opsiynau wedi'i ddrafftio a chaiff ei rannu maes o law. Caiff yr adroddiad canlyniadau o'r cyfarfod ei lanlwytho i GwerthwchiGymru. Rydym hefyd wedi drafftio'r arfarniad opsiynau a byddwn yn ei rannu â'r Grŵp Ffocws Categori maes o law.

Gwirio trwyddedau gyrwyr

Mae'r fframwaith newydd hwn bellach yn fyw. I gael rhagor o fanylion, ewch i GwerthwchiGymru (mae angen mewngofnodi).

Tanwyddau hylif

Cynhaliwyd Grŵp Ffocws Categori drwy gyfarfod GoToMeeting ar 7 Tachwedd 2018. Dyma oedd y cyfarfod cyntaf i drafod darparu'r gofyniad hwn yn y dyfodol, sy'n dod i ben ym mis Ebrill 2019. 

Mae'r arfarniad opsiynau wrthi'n cael ei ddrafftio a chaiff ei rannu ag aelodau o'r Grŵp Fforwm Categori cyn gynted ag y bydd ar gael.

Os hoffech gymryd rhan, cysylltwch â ni ar NPSFleet@llyw.cymru

Teiars a gwasanaethau cysylltiedig

Rydym yn ymestyn y fframwaith i 15 Tachwedd 2019.

Cardiau tanwydd

Daeth y Grŵp Ffocws Categori ynghyd ar 10 Hydref i barhau â'r ddogfennaeth dendr ar gyfer y ddarpariaeth hon.

Caiff yr adroddiad canlyniadau ei lanlwytho ar GwerthwchiGymru cyn gynted ag y bydd ar gael (mae angen mewngofnodi).

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar NPSFleet@llyw.cymru