Skip to content

Y newyddion diweddaraf am fflyd a thrafnidiaeth

Y newyddion diweddaraf am fflyd a thrafnidiaeth

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Adolygiad o brisiau Tanwydd Hylif ac estyniad i'r fframwaith

Rydym yn cynnal cyfarfodydd adolygu prisiau gyda'r cyflenwyr. Cyhoeddir y manylion llawn cyn i'r prisiau newydd ddod i rym o 9 Ebrill 2018.

Mae'r fframwaith hefyd wedi cael ei ymestyn am y tro olaf ac rydym wrthi'n cwblhau'r estyniad tan 8 Ebrill 2019.

Adolygiadau o gontractau Darnau Sbâr Cerbydau

Cynhaliwyd cyfarfodydd adolygu contractau gyda'r tri chyflenwr a benodwyd ar 28 Mawrth 2018. Adolygwyd y fasged graidd.

Tendr telemateg

Mae'r tendr wedi'i hysbysebu drwy Edendro Cymru gan ddefnyddio dogfennaeth derfynol a luniwyd gydag aelodau o'r Grŵp Fforwm Categorïau.

Adolygiad o brisiau teiars

Rydym yn cynnal adolygiad o brisiau yn unol â'r telerau fframwaith.  Rydym yn gweithio gyda chyflenwyr er mwyn lliniaru unrhyw gynnydd.

Gweithdai diogelwch #ThinkOnYourFleet

Mae gweithdai am ddim ar y gorwel ar ddiogelwch fflyd gyda chyngor ar y camau y mae'n rhaid i gwsmeriaid eu cymryd er mwyn bod yn weithredwyr fflyd sy'n cydymffurfio.

Bydd y gweithdai, a gynhelir gan arbenigwyr y diwydiant Matrix Solutions, yn digwydd yn y gogledd ar 16 Ebrill 2018 ac yn y de ar 23 Ebrill 2018.

Ymhlith y siaradwyr gwadd mae Mark Cartwright o Van Excellence, Colin Hartley o DRiiVE Consulting, Paul Chandler o DWF ac Andy Neale o NFE.

Byddant yn trafod cydymffurfiaeth gyfreithiol, llesiant gyrwyr, diogelwch gyrwyr a cherbydau a gwella perfformiad fflyd.

Bydd y diwrnod hefyd yn cynnwys sesiwn holi ac ateb, cinio a lluniaeth am ddim ac ystafell arddangos a fydd yn cyflwyno'r dechnoleg fflyd ddiweddaraf a'r gorau.

Mae'r gweithdai am ddim ac maent wedi cael eu datblygu ar gyfer rheolwyr fflyd ac adnoddau dynol, arbenigwyr risg ar y ffordd galwedigaethol a rheolwyr iechyd a diogelwch.

Os hoffech ddod cysylltwch â NPSFleet@llyw.cymru.