Skip to content

Newyddion cryno am fflyd a thrafnidiaeth

Newyddion cryno am fflyd a thrafnidiaeth

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Prynu a gwaredu cerbydau

Cynhelir grŵp fforwm categorïau ar 22 Awst 2018. Os hoffech ddod, cysylltwch â ni drwy e-bostio:  NPSFleet@llyw.cymru

Cyfarfod Grŵp Trafnidiaeth a Pheiriannau Cymru Gyfan

Mae dyddiad a lleoliad cyfarfod Grŵp Trafnidiaeth a Pheiriannau Cymru Gyfan wedi newid. Bydd y cyfarfod bellach yn cael ei gynnal ar 18 Medi yn Nhŷ Ladywell, y Drenewydd. Er mwyn dod, neu am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni drwy ein blwch negeseuon e-bost: NPSFleet@llyw.cymru

Llogi Cerbydau II – Cynnydd ym mhrisiau Days Rental

O ganlyniad i reolau a gyhoeddwyd yng Nghyllideb yr Hydref 2017, mae Days Rental wedi gofyn am gynnydd mewn prisiau gan ddyfynnu cymal 2f o gytundeb y fframwaith; “Variation in the Price arising from taxation imposed by H.M Government will be immediately allowed”. Mae'r cynnydd hwn wedi cael ei dderbyn gennym. Daw'r diwygiadau i rym ar 1 Medi 2018.

Parhewch i gadw llygad ar y cyfraddau ar GwerthwchiGymru er mwyn sicrhau y ceir gwerth am arian drwy ddyfarniad uniongyrchol drwy gydol y fframwaith.

Gwirio Trwyddedau Gyrwyr

Caiff Hysbysiad OJEU ei osod yn ystod mis Awst. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â NPSFleet@llyw.cymru