Skip to content

Uwchraddio eDendroCymru

Uwchraddio eDendroCymru

Trefnodd BravoSolutions i eDendroCymru gael ei uwchraddio i'r fersiwn ddiweddaraf o 17 Mehefin 2018.

Cafodd nodweddion newydd a gweithredol y fersiwn ddiweddaraf eu hadolygu ar 31 Mai er mwyn penderfynu beth fydd yn cael ei gynnwys yn eDendroCymru. Caiff hyn ei gyfleu drwy grŵp defnyddwyr eDendroCymru ym mis Mehefin. Gallwch ddod o hyd i'r datganiad hefyd yn eDendroCymru o 11 Mehefin 2018.

Porth Cymorth i Gwsmeriaid eDendroCymru

Mae Basware wedi cyhoeddi y bydd yn lansio Porth Cymorth i Gwsmeriaid newydd ar 16 Mehefin 2018 a fydd yn galluogi cwsmeriaid i gofnodi a dilyn hynt achosion.

Grwpiau Defnyddwyr eGyrchu ac eFasnachuCymru

Mae grwpiau defnyddwyr wedi'u trefnu ar gyfer 19 Mehefin 2018 yn swyddfa Llywodraeth Cymru ym Medwas.

Caiff un cynrychiolydd allweddol o bob sefydliad cwsmer ddod i'r cyfarfodydd hyn. Dylai partïon sydd â diddordeb gysylltu â Helen.Oliver@llyw.cymru os nad ydynt yn siŵr a fydd eu sefydliad yn cael ei gynrychioli. Caiff negeseuon eu hanfon yn rheolaidd at ddefnyddwyr yn uniongyrchol drwy eDendroCymru.