Skip to content

Rhaglen mapio /uwchraddio eDendrCymru (BravoSolution)

Rhaglen mapio /uwchraddio eDendrCymru (BravoSolution)

Rydym wedi trefnu i eDendrCymru gael ei uwchraddio i'r fersiwn ddiweddaraf o 17 Mehefin 2018. Bydd hyn yn cynnwys nodweddion a swyddogaethau newydd.

Wrth baratoi ar gyfer rhyddhau hyn, cafodd eich amgylchedd rhag-gynhyrchu (PREP) ei uwchraddio ar 24 Ebrill 2018. Nid oes angen i chi gymryd unrhyw gamau oherwydd mae'r broses o uwchraddio PREP yn digwydd yn awtomatig ac ni fydd eich data presennol yn newid. Mae hyn yn cynnwys eich manylion defnyddiwr ac unrhyw ddigwyddiadau neu wrthrychau rydych eisoes wedi'u creu.

Byddwn yn bresennol yn nigwyddiad Grŵp Defnyddwyr Llundain 2018 ar 4 Mai ac yn rhoi adborth ar y nodweddion a'r swyddogaethau newydd drwy grŵp defnyddwyr eDendrCymru a'r Grŵp Fforwm Categorïau.