Skip to content

Y newyddion diweddaraf am adnoddau eGaffael

Y newyddion diweddaraf am adnoddau eGaffael

Hoffwn ddiolch i aelodau'r Grŵp Fforwm Categorïau eGaffael sydd wedi ymgynghori â'u priod sectorau, er mwyn deall a phennu cwmpas y gofynion busnes.

Gwerthuswyd rhestr hir o opsiynau busnes gan y Grŵp Fforwm Categorïau gan ddefnyddio system raddio a bwysolwyd wedyn gan y sector.

Byddwn yn datblygu'r arfarniad opsiynau gyda'r nod o gyflwyno hyn i Grŵp Cyflawni'r GCC ym mis Mai 2018.

Os hoffech gysylltu ag arweinydd y Grŵp Fforwm Categorïau ar gyfer eich sector, mae'r rhestr ar gael yma.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni ar NPSICTCategoryTeam@llyw.cymru

Dolenni: System brynu ddynamig o adnoddau eGaffael (Ionawr 2018)

Ymarfer cyrchu adnoddau eGaffael Cymru Gyfan (Ionawr 2018)