Skip to content

Y wybodaeth ddiweddaraf am Adnoddau eGaffael

Y wybodaeth ddiweddaraf am Adnoddau eGaffael

Ar hyn o bryd, mae Llywodraeth Cymru yn ariannu adnoddau eGaffael ar gyfer y Sector Cyhoeddus yng Nghymru, mae hyn yn cynnwys eFasnachuCymru (Basware) ac eDendroCymru (BravoSolution ac AWARD).

Mae'r contractau ar gyfer yr adnoddau hyn yn dod i ben ar 11 Ionawr 2019. Ni allwn ymestyn y trefniadau presennol. Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ariannu adnoddau a gwasanaethau eGaffael hyd at ddiwedd mis Mawrth 2020. 

Rydym wedi cynnal sesiynau â rhanddeiliaid er mwyn gweld beth yw eu blaenoriaethau a chytuno ar y camau nesaf. Cafodd yr arfarniad o opsiynau ei gyflwyno i Grŵp Cyflenwi'r GCC i'w adolygu ym mis Medi.