Skip to content

Adnoddau eGaffael

Adnoddau eGaffael

Dyfarnwyd contractau ar gyfer darparu adnoddau a gwasanaethau eGaffael i BravoSolution a Basware.

Bydd y contractau'n dechrau ar 12 Ionawr 2019 ac yn dod i ben ar 31 Mawrth 2020 pan fydd cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer y ddarpariaeth hefyd yn dod i ben. Mae'r swyddogaeth ar gyfer yr adnoddau'n parhau, ac mae hyn yn cynnwys eFasnachu ar gyfer Ysgolion.

Bydd nifer gyfyngedig o sesiynau hyfforddiant gloywi BravoSolution ac AWARD ar gael yn y Flwyddyn Newydd:

  • Dydd Mawrth 29 Ionawr yn Llywodraeth Cymru, swyddfa Abertawe
  • Dydd Mawrth 26 Chwefror yn Llywodraeth Cymru, swyddfa Caerdydd
  • Dydd Mercher 20 Mawrth yn Llywodraeth Cymru, swyddfa Bedwas
  • Dydd Gwener 26 Ebrill yn swyddfa Llywodraeth Cymru, Cyffordd Llandudno

Cynigir y sesiynau hyn ar sail y cyntaf i'r felin.

Os hoffech fynd i unrhyw un o'r sesiynau, trafodwch â rheolwr is-adrannol eich sefydliad i ddechrau, ac yna cysylltwch ag NPSICTCategoryTeam@llyw.cymru

Trefnir dyddiadau hyfforddiant BravoSolution yn y Flwyddyn Newydd. Cysylltir â Rheolwyr Is-adrannol yn uniongyrchol maes o law.

Ar ôl 31 Mawrth 2020 bydd sefydliadau cwsmeriaid yn gyfrifol am ariannu a chynnal eu systemau eGaffael eu hunain. Mae sefydliadau cwsmeriaid yn gyfrifol am reoli ymadael ag adnoddau eGaffael Llywodraeth Cymru, sy'n cynnwys pob system trosglwyddo data. Mae Sefydliadau Cwsmeriaid yn dal yn gyfrifol am sicrhau bod y cynnwys a'r data a gyhoeddwyd neu a rannwyd ganddynt hyd yma yn cydymffurfio â'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data, yn ogystal â chynnwys sydd newydd gael ei gyhoeddi wrth ddefnyddio'r adnoddau eGaffael.

Ym mis Medi, tynnodd Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, sylw at yr angen am strategaeth gaffael arloesol ddigidol yn y dyfodol. Mae Achos Amlinellol Strategol yn cael ei ddatblygu er mwyn nodi sut olwg fydd ar eGaffael yn y dyfodol ar ôl 2020.