Skip to content

Y wybodaeth ddiweddaraf am adnoddau eGaffael

Y wybodaeth ddiweddaraf am adnoddau eGaffael

Rydym yn gweithio gyda'n cwsmeriaid i gaffael adnoddau eGaffael.

Rydym wedi dechrau nodi'r cwmpas a gofynion cwsmeriaid er mwyn i ni allu caffael adnoddau newydd ar ôl 11 Ionawr 2019. Dyma pryd y bydd y trefniadau cytundebol presennol ar gyfer eFasnachuCymru, sy'n cynnwys eFasnachuiYsgolion (Basware) ac eDendroCymru (BravoSolution ac AWARD), yn dod i ben.

Caiff arfarniad o'r opsiynau ei gyflwyno i Grŵp Cyflawni'r GCC er mwyn i gynrychiolwyr cwsmeriaid ei ystyried ym mis Awst 2018.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â chynrychiolydd sector eich Grŵp Fforwm Categori yma neu anfonwch e-bost atom yn NPSICTCategoryTeam@llyw.cymru.

Rydym yn anelu at roi unrhyw drefniadau newydd ar waith erbyn hydref 2018

eFasnachuiYsgolion

Os ydych yn defnyddio eFasnachuiYsgolion ar hyn o bryd caiff gohebiaeth bellach ynglŷn â'r adnodd hwn ei hanfon atoch yn fuan. Yn y cyfamser, cysylltwch â chynrychiolydd sector eich Grŵp Fforwm Categori er mwyn trafod y dull gweithredu arfaethedig.

Grwpiau Defnyddwyr eDendroCymru ac eFasnachuCymru

Yn ddiweddar, aeth defnyddwyr o bob rhan o'r sector cyhoeddus yng Nghymru i sesiynau grwpiau defnyddwyr eDendroCymru ac eFasnachuCymru ym Medwas.

Cawsom sylwadau defnyddiol gan gwsmeriaid ar y broses gaffael ar gyfer adnoddau yn y dyfodol, rheoli ymadael o'r trefniadau presennol a gweithrediad eFasnachuCymru a uwchraddiwyd yn ddiweddar.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod i ddigwyddiadau yn y dyfodol, anfonwch neges e-bost at Helen.Oliver@llyw.cymru.