Skip to content

System brynu ddynamig ar gyfer adnoddau eGaffael

System brynu ddynamig ar gyfer adnoddau eGaffael

Mae Grŵp Cyflenwi'r GCC wedi gofyn i'r GCC gynnal ymarfer caffael ar gyfer adnoddau eGaffael.

Mae'r trefniadau presennol ar gyfer eFasnachCymru ac eDendroCymru ar waith tan 11 Ionawr 2019. Y targed ar gyfer rhoi'r trefniadau newydd ar waith yw diwedd mis Mehefin 2018.

Mae trefniadau ariannu yn y dyfodol ar gyfer y gwasanaethau yn amodol ar gymeradwyaeth Gweinidogion ar hyn o bryd.  Fodd bynnag, er mwyn caniatáu digon o amser ar gyfer unrhyw waith caffael y gall fod ei angen, mae Grŵp Cyflenwi'r GCC wedi penderfynu dechrau'r broses. Bydd hyn yn sicrhau nad oes bwlch mewn gwasanaethau.

Cyhoeddwyd Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw ar gyfer ‘system brynu ddynamig ar gyfer adnoddau eGaffael’ ar 21 Rhagfyr 2017. Mae cwmpas y System Brynu Ddynamig yn cynnwys: 

  • cyrchu
  • arwerthiannau
  • gwerthuso
  • dyfarnu'r contract
  • llofnodion electronig
  • catalogau
  • anfonebu
  • rheoli cylch oes contractau
  • hyfforddiant
  • a chefnogi gwasanaethau proffesiynol.

Caiff dwy sesiwn ymgysylltu, a fydd yn rhoi'r cyfle i gwsmeriaid y GCC gyfrannu at y broses gynllunio, eu cynnal drwy GoToMeeting ar y dyddiadau canlynol:

23 Ionawr 9:30 - 11:00

24 Ionawr 9:00 - 10:30

Cofrestrwch ar gyfer y naill ddigwyddiad neu'r llall gan nodi eich dewis drwy anfon e-bost at dîm Categori TGCh y GCC yn NPSICTCategoryTeam@llyw.cymru

Dim ond nifer cyfyngedig o bobl a all fod yn bresennol mewn GoToMeetings. Os bydd y galw yn uwch na nifer y lleoedd sydd ar gael, byddwn yn ystyried cynnal sesiwn ychwanegol yr wythnos ganlynol.