Skip to content

Y wybodaeth ddiweddaraf am faterion digidol, data a TGCh

Y wybodaeth ddiweddaraf am faterion digidol, data a TGCh

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Procurex

Hoffem ddiolch i gyflenwyr TGCh y GCC a fu'n arddangos yn Procurex (Elite Paper Solutions, Altodigital, Konica Minolta Business Solutions (UK), Ricoh UK Ltd, Bloom Procurement Services, Centerprise International Ltd, Comcen Computer Supplies Ltd, Softcat a XMA Ltd).

Hefyd, diolch i Gartner a Capital Law a ddarparodd siaradwyr ar gyfer y parthau hyfforddiant.

Cytundeb Adnoddau Digidol a TGCh Ystwyth

Cynhaliwyd digwyddiadau ymgysylltu â chwsmeriaid gyda Bloom Services ledled Cymru.

Mae'r holl ddogfennau canllaw i gwsmeriaid bellach ar gael ar GwerthwchiGymru (Angen mewngofnodi)

Gall cwsmeriaid a darpar ddarparwyr adnoddau gysylltu â Bloom drwy e-bostio: Adira@bloom.services

Cytundeb fframwaith Cynhyrchion a Gwasanaethau TG (ITPS) y GCC

Mae cytundeb fframwaith ITPS wedi'i ymestyn tan 3 Ionawr 2020.

Rydym yn cwrdd â chwsmeriaid i ddeall eu gofynion ar ôl mis Ionawr 2020.

Os oes gennych unrhyw adborth, cysylltwch â Paul Robinson NPSICTCategoryTeam@llwy.cymru

Digwyddiad eDaliadau

Cynhaliwyd y Grŵp Defnyddwyr eDaliadau Blynyddol yng Nghanolfan Waterton, Pen-y-bont ar Ogwr ar 15 Tachwedd.

Cafodd cwsmeriaid y wybodaeth ddiweddaraf am y rhaglen, datblygiadau eDalu ac uwchraddiad BSM GUI. Hefyd, gwnaethom roi'r wybodaeth ddiweddaraf am yr ymagwedd hirdymor tuag at eGaffael.