Skip to content

Newyddion cryno am faterion digidol, data a TGCh

Newyddion cryno am faterion digidol, data a TGCh

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Fframwaith adnoddau hyblyg

Mae'r fframwaith 'Adnoddau Hyblyg' wedi cael ei ailenwi yn Gytundeb Adnoddau Digidol a TGCh Ystwyth (ADIRA). 

Amcan ADIRA yw cynnig y canlynol i gwsmeriaid:

  • mynediad i ystod o wasanaethau digidol a TGCh i ategu medrusrwydd a gallu mewnol
  • ffordd gydsyniol, ymatebol a hyblyg i'r farchnad sy'n lleihau'r cymhlethdodau a'r amser y mae'n ei gymryd i gyflwyno adnodd i gyflawni datganiad gwaith 
  • gwerth am arian, drwy faint elw wedi ei sefydlu ymlaen llaw, cadwyni cyflenwi byrrach a thrwy ddarparu buddiannau economaidd ehangach i Gymru. 

Rydym wrthi'n cwblhau'r Cytundeb Adnoddau Digidol a TGCh Ystwyth a'n nod yw sicrhau y bydd yn weithredol ym mis Hydref 2018.

Rydym yn chwilio am werthuswyr ar gyfer y cytundeb hwn. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, neu os hoffech gymryd rhan yn y gwerthusiadau a'r broses o ddethol y cyflenwr, cysylltwch â'n blwch post yn NPSICTCategoryTeam@llyw.cymru