Skip to content

Tîm Digidol, Data a TGCh yn gweithio gyda chyflenwyr fframwaith i roi mentrau Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ar waith

Tîm Digidol, Data a TGCh yn gweithio gyda chyflenwyr fframwaith i roi mentrau Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ar waith

Bu’r Tîm Digidol, Data a TGCh yn gweithio gyda chyflenwyr i hwyluso prosiectau arloesol er mwyn helpu i roi nifer o fentrau Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ar waith.

Cynhaliodd y tîm weithdy dynamig gyda chyflenwyr o’r holl Fframweithiau TGCh ar thema Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) ym mis Hydref y llynedd. Yn dilyn y digwyddiad llwyddiannus, lluniodd cyflenwyr ddwy fenter i sicrhau buddiannau ledled Cymru.

  • Mentora – mae cyflenwyr yn gweithio mewn partneriaeth â’r Prince’s Trust – Cymru sy’n cynnig dau gynllun mentora ar-lein. Bydd y cynlluniau hyn yn galluogi cyflenwyr yng Nghymru a’r DU i sicrhau buddiannau i bobl ifanc yng Nghymru. Caiff y fenter gyffrous hon ei chefnogi gan 9 o gyflenwyr; Dell, Computacenter, Arcanum Information Security, Bridewell Consulting, Centerprise, Capital Network Solutions, Canda Copying, Insight a Price Waterhouse Coopers, a dechreuodd yn gynharach yn ystod y mis.
  • Prosiectau Cymunedol – bydd cyflenwyr yn gweithio mewn partneriaeth â Busnes yn y Gymuned Cymru i gyflwyno prosiectau sy’n sicrhau buddiannau i gymunedau lleol. Mae’r fenter hon yn cael ei chynllunio ar hyn o bryd ac yn ystyried y camau nesaf er mwyn gallu cyflwyno prosiectau yn ddiweddarach eleni.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y mentrau cyffrous ac arloesol hyn, anfonwch e-bost i npsictcategoryteam@llyw.cymru