Skip to content

Cytundeb fframwaith gwasanaethau hyfforddi, dysgu a datblygiad corfforaethol

Cytundeb fframwaith gwasanaethau hyfforddi, dysgu a datblygiad corfforaethol

Mae'r fframwaith gwasanaethau hyfforddi, dysgu a datblygiad corfforaethol (NPS-PSU-0031-15) wedi cychwyn ac ar gael at ddefnydd sefydliadau sy’n aelodau o’r GCC.

01 Medi 2016

Mae fframwaith gwasanaethau hyfforddi, dysgu a datblygiad corfforaethol y GCC wedi cychwyn ac mae nawr ar gael at ddefnydd y sector cyhoeddus Cymreig. Cafodd ei ddyfarnu ar draws wyth lot benodol i'r cwmnïau canlynol:

  1. Materion cyfansoddiadol a deddfwriaeth: Daniel Greenburg; Eliesha Training Ltd; USW Commercial Services; Your Legal Eyes Ltd
  2. Polisi a sgiliau gweinidogol: Eliesha Training Ltd; USW Commercial Services
  3. Cronfa fedrus o hyfforddwyr/hwyluswyr i ddarparu deunyddiau hyfforddi presennol cwsmeriaid: Eliesha Training Ltd; Premier Partnership; React 2 Training; Sglein; USW Commercial Services; Worth Consulting
  4. Asesiad seicometrig, adborth 360 a datblygu tîm: Eliesha Training Ltd; Insight HRC Ltd; Premier Partnership; Reveal Solutions Training Ltd; The Development Company
  5. Sgiliau craidd: Eliesha Training Ltd; Premier Partnership; React 2 Training; Sglein; USW Commercial Services; WEA YMCA Cymru; Worth Consulting
  6. Hyfforddiant iechyd a diogelwch: Ajuda Ltd; Alpha Safety Training; Eliesha Training Ltd; Groundwork North Wales; Neath Port Talbot College; Premier Partnership; St John Cymru Wales Training
  7. Hyfforddiant cymorth cyntaf: Ajuda Ltd; Alpha Safety Training; Eliesha Training Ltd; Groundwork North Wales; Life Line Training & Operations; Premier Partnership; St John Cymru Wales Training
  8. Hyfforddiant lles: Eliesha Training Ltd; Premier Partnership; React 2 Training Ltd; Reveal Solutions Training Ltd; WEA YMCA Cymru.

Dyfernir pob lot ar sail Rhanbarthol a/neu Cymru gyfan.

Mae’r canllawiau i gwsmeriaid ar gael ar wefan GwerthwchiGymru.

Mae rhagor o gyngor a gwybodaeth ar ymgysylltu â'r fframwaith, ynghyd â chyfraddau masnachol, ar gael ar gais.

Mae tîm Gwasanaethau Pobl y GCC yn awyddus i gynorthwyo cwsmeriaid gydag ymgysylltu unigol neu ar y cyd o dan y fframwaith hwn. Cysylltwch â'r tîm i drafod ymhellach.

Mae’r GCC yn gweithio gyda'r cyflenwyr llwyddiannus a Basware i ddatblygu gwybodaeth ar gyfer marchnad eFasnachu Cymru. Bydd rhagor o fanylion yn cael eu lanlwytho i wefan GwerthwchiGymru yn fuan.

Gall cwsmeriaid hefyd ddefnyddio’r Cerdyn Pryniant Cymreig (Barclaycard) ar gyfer y fframwaith hwn.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: NPSPeopleServices&Utilities@cymru.gsi.gov.uk.