Skip to content

Newyddion cryno am wasanaethau corfforaethol a chymorth busnes

Newyddion cryno am wasanaethau corfforaethol a chymorth busnes

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Deunydd ysgrifennu a phapur copïo

Mae'r fframwaith hwn wedi'i ymestyn tan 15 Ionawr 2020. Yn dilyn adolygiad diweddar o brisiau, bydd y rhestr brisiau graidd yn cynyddu 3.9% ar 1 Mawrth 2019. Bydd prisiau di-graidd yn parhau i fod yr un peth ar ôl gostwng 3% ym mis Hydref.

Mae rhagor o fanylion am strategaethau lliniaru sydd ar gael i gwsmeriaid, megis cynllun pris sefydlog Copïwr Cymru, sydd ar gael ar GwerthwchiGymru (angen mewngofnodi).