Skip to content

Newyddion cryno am wasanaethau corfforaethol a chymorth busnes

Newyddion cryno am wasanaethau corfforaethol a chymorth busnes

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Adborth ar y fframwaith cyfarpar diogelu personol (CDP) llachar, lifreion, gwisg gwaith a gwisg hamdden

Rydym wedi trefnu cyfarfodydd adolygu cyflenwyr blynyddol ym mis Medi. Cysylltwch â ni cyn y cyfarfodydd hyn neu anfonwch e-bost atom yn NPSCorporateServices@llyw.cymru

Fframwaith cyfryngau integredig a chysylltiadau cyhoeddus

Beth yw eich profiad o ddefnyddio'r fframwaith hwn? Dewch i'n cyfarfodydd adolygu cyflenwyr ym mis Medi neu anfonwch e-bost atom ymlaen llaw yn NPSCorporateServices@llyw.cymru

Deunydd ysgrifennu a phapur copïo

Dewch i gyfarfod i glywed gan Lyreco am Gynllun Copïwr Cymru, ffordd newydd o ddarparu gwasanaethau gwastraff cyfrinachol i'w papur wedi'i ailgylchu yn ogystal â gweithio gydag arwyddion EBO, busnes a gynorthwyir, i ddarparu arwyddion swyddfa di-graidd.

Bydd y cyfarfod - Grŵp Fforwm Categori - hefyd yn trafod ymestyn y contract cyfredol, adolygiad o nwyddau craidd a'r newyddion diweddaraf am archebion electronig. Bydd Diane Brooks o Lyreco hefyd yn rhoi'r newyddion diweddaraf am ddarn o waith arloesol sy'n cael ei wneud sy'n ymwneud â chynllun Swyddi Gwell yn Nes at Adref Llywodraeth Cymru.

Cynhelir y cyfarfod ar 25 Hydref drwy gynhadledd fideo rhwng swyddfeydd Cyffordd Llandudno a Bedwas Llywodraeth Cymru.

Rydym wedi anfon gwahoddiad at bob aelod o'r Grŵp Fforwm Categori a bydd agenda lawn yn dilyn. Os nad ydych yn y grŵp Fforwm Categori ond hoffech ddod cysylltwch ag NPSCorporateServices@llyw.cymru