Skip to content

Newyddion cryno am wasanaethau corfforaethol a chymorth busnes

Newyddion cryno am wasanaethau corfforaethol a chymorth busnes

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Cyflenwi cyfarpar diogelu personol (CDP) llachar, lifreion, gwisg gwaith a gwisg hamdden

Mae 12 mis cyntaf y fframwaith bellach wedi dod i ben ac mae cyflenwyr nawr yn gallu cyflwyno ceisiadau i ddiwygio prisiau ar gyfer eitemau craidd o dan delerau'r fframwaith.

Rydym mewn trafodaethau gyda chyflenwyr sydd wedi cyflwyno diwygiadau ar ran ein cwsmeriaid.

Byddwn yn rhoi gwybod i gwsmeriaid ynglŷn â chynnydd a bydd unrhyw brisiau newydd ar gael ar GwerthwchiGymru.

Am ragor o wybodaeth e-bostiwch y tîm yn NPSCorporateServices@llyw.cymru.