Skip to content

Gwasanaethau corfforaethol

Gwasanaethau corfforaethol

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Mae Mela Media Ltd, a oedd ar lot 3, o fframwaith Ymgyrchoedd Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus Integredig y GCC, wedi cael ei gaffael gan Orchard Media. Rydym wedi cymeradwyo'r newid a bydd Orchard Media yn disodli Mela Media ar y fframwaith.

Mae'r dogfennau canllaw ar GwerthwchiGymru wedi'u diweddaru i adlewyrchu'r newid.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar NPSCorporateServices@llyw.cymru