Skip to content

Digwyddiadau - Fframwaith gwasanaethau hyfforddi, dysgu a datblygiad corfforaethol y GCC

Digwyddiadau - Fframwaith gwasanaethau hyfforddi, dysgu a datblygiad corfforaethol y GCC

Bydd y digwyddiad hwn yn cynnwys cyflwyniadau, mini-seminarau a gwybodaeth gan gyflenwyr ar y gwahanol wasanaethau sydd ar gael drwy'r fframwaith.

Mae'r fframwaith yn cynnig ateb cynhwysfawr a hyblyg ar gyfer hyfforddiant, dysgu a datblygu, ar draws y sgiliau a'r cymwyseddau allweddol sydd eu hangen i gefnogi'r sector cyhoeddus yng Nghymru.

De Cymru

Dyddiad: Dydd Iau 18 Hydref 2016

Lleoliad: Canolfan Waterton, Ystad Ddiwydiannol Waterton, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 3WT

Amser: 10am – 3pm

Gogledd Cymru

Dyddiad: Dydd Mawrth 25ain Hydref 2016

Lleoliad: Swyddfeydd Llywodraeth Cymru, Sarn Mynach, Cyffordd Llandudno, LL31 9RZ

Amser: 10am – 3pm

Mae’r fframwaith yn cynnwys 8 lot:

 1. Materion cyfansoddiadol a deddfwriaeth
 2. Polisi a sgiliau gweinidogol
 3. Cronfa fedrus o hyfforddwyr/hwyluswyr i ddarparu deunyddiau hyfforddi presennol cwsmeriaid
 4. Asesiad seicometrig, adborth 360 a datblygu tîm
 5. Sgiliau craidd. Yn cynnwys: rheoli pobl; materion adnoddau dynol; cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant; sgiliau cyfathrebu a chydweithio; sgiliau cysylltiadau cwsmeriaid; sgiliau rheoli rhaglenni a phrosiectau; sgiliau cyllid sylfaenol; dysgu achrededig ac ardystiedig
 6. Hyfforddiant iechyd a diogelwch
 7. Hyfforddiant cymorth cyntaf 
 8. Hyfforddiant lles.

Mae'r digwyddiad hwn ar agor i sefydliadau sy'n gwsmeriaid y GCC, a bydd o ddiddordeb i weithwyr yn y maes caffael, ac arbenigwyr Adnoddau Dynol a Chyllid.

Gofynnir i chi gofrestru drwy e-bost i’r categori Gwasanaethau Pobl (NPSPeopleServices&utilities@cymru.gsi.gov.uk).

Nodwch y canlynol:

 • Pa ddigwyddiad yr hoffech ei fynychu
 • Enwau'r rheiny sy'n mynychu o'ch sefydliad
 • Eich dewis iaith wrth gyfrannu yn y digwyddiad (Cymraeg neu Saesneg).

Dyddiad cau ar gyfer cofrestru:

Dydd Gwener 7fed Hydref 2016 am 12pm. 

Dylai unigolion sy'n dymuno cofrestru ar ôl y dyddiad cau gysylltu â’r categori Gwasanaethau Pobl ar y blwch post uchod i gadarnhau a oes unrhyw lefydd ar gael ar gyfer y digwyddiad.

Bydd yr agenda yn cael ei ddanfon i fynychwyr, yn nes at ddyddiad y digwyddiad.