Skip to content

Y newyddion diweddaraf am wasanaethau corfforaethol a chymorth busnes

Y newyddion diweddaraf am wasanaethau corfforaethol a chymorth busnes

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Cais am adborth ar fframwaith gwasanaethau argraffu Cymru gyfan

Rydym wedi gofyn i gyflenwyr gwblhau holiadur er mwyn rhoi adborth i ni ar eu profiad o'r fframwaith. Rydym hefyd wedi cynnig y cyfle i gyflenwyr gynnal cyfarfodydd adolygu wyneb yn wyneb a chaiff y rhain eu trefnu ar hyn o bryd wrth i ni dderbyn ceisiadau. 

Rydym hefyd wedi creu holiadur ar gyfer cwsmeriaid sydd wedi ymgysylltu â ni yn flaenorol - naill ai drwy'r Grŵp Fforwm Cwsmeriaid neu fel defnyddiwr y cytundeb. Hoffem glywed barn cwsmeriaid am y fframwaith a'i addasrwydd a'i berfformiad hyd yn hyn. 

Mae'r holiadur i gwsmeriaid ar gael yma.

Adolygiadau cyflenwyr fframwaith gwasanaethau post, gwasanaethau cludo a chyfarpar ystafell bost Cymru gyfan

Rydym yn cynnal adolygiadau o gyflenwyr drwy gydol mis Ebrill. Dylai cwsmeriaid sydd am wneud sylwadau am berfformiad cyflenwyr neu sydd am roi mewnbwn i'r adolygiadau gysylltu â'r blwch post categorïau yn NPSCorporateServices@llyw.cymru

Adroddiad canlyniadau cyfarfod adolygu blynyddol deunydd ysgrifennu a phapur copïo

Rydym wedi cyhoeddi adroddiad canlyniadau yn dilyn cyfarfod adolygu blynyddol Deunydd Ysgrifennu a Phapur Copïo ar 21 Mawrth.

Yn y cyfarfod trafodwyd yr adolygiad blynyddol o brisiau, rheolwyr cyfrifon, archebu electronig, adborth cwsmeriaid, opsiynau ar gyfer Cytundeb Papur Lot 2 a buddiannau cymunedol.

Mae'r adroddiad canlyniadau ar gael ar GwerthwchiGymru (angen mewngofnodi).