Skip to content

Newyddion cryno am wasanaethau corfforaethol a chymorth busnes

Newyddion cryno am wasanaethau corfforaethol a chymorth busnes

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Deunydd ysgrifennu a phapur copïo

Mae manylion y rheolwyr cyfrifon newydd a'r rhestr brisiau graidd ddiweddaraf wedi cael eu hychwanegu at GwerthwchiGymru.

Gwasanaethau post, gwasanaethau cludo a chyfarpar ystafell bost Cymru gyfan

Cynhaliwyd adolygiadau o gyflenwyr yn ystod mis Ebrill, ac rydym yn croesawu unrhyw sylwadau pellach gan gwsmeriaid ar berfformiad cyflenwyr. Os hoffech gael unrhyw wybodaeth bellach neu gymorth i drefnu gwaith drwy'r fframwaith, e-bostiwch NPSCorporateServices@llyw.cymru.