Skip to content

Newyddion cryno am wasanaethau corfforaethol a chymorth busnes

Newyddion cryno am wasanaethau corfforaethol a chymorth busnes

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Deunydd Ysgrifennu a Phapur Copïo

Daw'r cynnydd mewn prisiau am gynhyrchion papur, gan gynnwys rhai labeli penodol, yn weithredol o 1 Gorffennaf.

Daw'r newid yn sgil gwaith dadansoddi helaeth gan ein staff categorïau a thrafodaethau gyda'r unig gyflenwr, Lyreco, dros yr ychydig fisoedd diwethaf. Cyn cytuno ar y prisiau uwch, gwnaethom rannu papur opsiynau ac adroddiad canlyniadau ag aelodau'r Grŵp Fforwm Categori a Phenaethiaid Caffael er mwyn iddynt wneud sylwadau arnynt. Os hoffech weld unrhyw un o'r papurau hyn, cysylltwch â ni yn NPSCorporateServices@llyw.cymru.

Caiff prisiau Basware eu diweddaru a chaiff ffeiliau prisiau newydd eu lanlwytho i GwerthwchiGymru (angen mewngofnodi) maes o law.