Skip to content

Y newyddion diweddaraf am wasanaethau corfforaethol a chymorth busnes

Y newyddion diweddaraf am wasanaethau corfforaethol a chymorth busnes

Y wybodaeth ddiweddaraf am y fframweithiau.

Y fframwaith deunydd ysgrifennu a phapur copïo

Mae rhestrau craidd a di-graidd newydd 2018 bellach ar gael ar Basware a GwerthwchiGymru. Byddwn yn cysylltu â chwsmeriaid dros yr ychydig fisoedd nesaf er mwyn trafod archebion electronig 'punch out' dwbl. Trefnwyd cyfarfod Grŵp Fforwm Categorïau ar gyfer 21 Mawrth, gyda chysylltiad fideogynadledda rhwng swyddfeydd Llywodraeth Cymru ym Medwas a Chyffordd Llandudno. Anfonwyd gwahoddiad ac agenda at bob aelod presennol o'r Grŵp. Yn ystod y cyfarfod hwn byddwn hefyd yn trafod opsiynau tymor hwy o ran Cytundeb papur Lot 2. Os hoffech ddod i'r cyfarfod neu gael eich cynnwys ar y rhestr ddosbarthu e-bostiwch NPSCorporateServices@llyw.cymru

Lot 2, papur copïo, digidol ac offset swyddfa

Mae prisiau 2018 Springfield bellach ar gael ar Basware a GwerthwchiGymru. Hefyd ychwanegir prisiau Office Depot yn fuan. Rydym wedi penderfynu peidio ag ymestyn y cytundeb â Staples. Cysylltwch â NPSCorporateServices@llyw.cymru os oes gennych unrhyw ymholiadau.

Fframwaith gwasanaethau argraffu cymru gyfan

Gweler y wybodaeth ddiweddaraf  bwysig am fframwaith Gwasanaethau Argraffu Cymru Gyfan yn yr ardal i Brynwyr ar GwerthwchiGymru.

Cysylltwch â: NPSCorporateServices@llyw.cymru